bisous bonanza slot
Casino site

bonanza ya pas mieux que toi

Play SEXY BONANZA - version ya DEMO ya ofele

Ecran mobimba
​, ​ or ​
Logo ya bonanza

Botaleli ya lisano ya sukali Bonanza, mibeko mpe basekele

Sweet Bonanza eza slot ya mesmerizing na internet ya Pragmatic Play, simulator oyo eza na grille ya 6x5 ya ndenge mosusu esika balongi esalemaka mpona bosangani ya cascading oyo ekangami te na lifuta ya kala. Na spin nyonso, basani bazindisaka na mokili ya monama oyo etondi na lollipops, bambuma ya langi ndenge na ndenge mpe biloko mosusu ya sukali. Ebele ya ba skids ya malili na YouTube mpe na bastreams endimisi likambo oyo ete lisano ekoki komema mayoki mingi ya malamu!

Eloko ya ntina mingi ya lisano eza Tumble Feature, esika bilembo ya kolonga elimwaka mpe oyo ya sika ekweaka na esika na yango, ebimisaka mabaku ya kolonga mbala mingi na spin moko. Bilembo ya scatter na ndenge ya lollipops ya spirale epesaka nzela na toure ya baspins ya ofele to ba freespins, esika basani bakoki kozwa multipliers ebakisami mpe baspin mosusu ya ofele.

Sweet Bonanza epesaka kaka te mashine ya slot, kasi mobembo mobimba na mokili ya biloko ya sukali, esika kobaluka nyonso ekoki komema na bolongi ya sukali. Okoki kobeta slot mbala moko na site na biso

Bizaleli ya lisano ya sukali Bonanza

Name: Oyebanji Sweet Bonanza
Developer/Mosalisi: Pragmatic Play
Dati ya kobima: 27.06.2019
RTP (Return to Player): 96.51%
Topic: Bombo/Mbuma
Motango ya ba reels: 6 Horizontale mpe 5 verticale
Volatility: Mwayene
Version mobile: Ɛɛ
Version de démocratique: Na likolo
Min. Bet: 0.1 Franc
Max. Bet: 250 Franc
Bolóngi ya maximum (max win): x21100
Motango ya ba lignes ya kolonga: 20
Mitindo ya bonus: Cluster, Scatter, Avalanche, multiplier mpe ba spins ya ofele
Autoplay: Ɛɛ
Jackpot: Te
Double Round: Te

Ndenge ya kobeta lisano ya ofele / Controle

bisous bisous bisous

Mpona baordinatere mpe baordinatere ya maboko okoki kosalela bafungola ya kokota to ya Space. Et utilisée pour le mouse.

Na batelefone ya maboko tosalelaka robinet ya standard na ecran

Fonction plus utilisée dans le match:

Crédit - Mbongo na yo na akaunti na yo

Bet - bet size, bet value na total bet

Autoplay eza mode automatique, kasi esengeli te kobulungana na ba spins ya bonsomi

Mpona likambo oyo ete eza na lolenge ya demo ya lisano oyo eza na site, soki eza na mosala te mpona ntango molai ekoki kosenga kokota to kokomisa nkombo. Kosuka oyo eza mpenza pete, tondisá bibongiseli ya lisano (lokota mpe mbongo) mpe kobongisa lisano na butone. Na ndenge oyo talatala ya Sweet Bonanza ekotonda mpe okoki kokoba kobeta yango ofele koleka. Bonus ya demo ekondimama otomatiki na motango ya 100 000 crédits na mbongo oyo baponaki.

Mibeko mpe makambo ya ntina na lisano

 1. Organisée et Langues: Lisano eza grille ya 6x5 oyo eza na lifuta ya kala te. Biloko ya kolonga esalemaka na bituluku ya bilembo ya ndenge moko na esika nyonso na ba reels. Basani bakoki kobongisa bonene na bango ya bet banda na mwa mbongo ya 0,20 kino na maximum ya 125 ya mbongo ya ebende na spin. Kobeta ya minene ekobanda kosalela ba crédits noki, kasi mbongo oyo balongi ekoki mpe kozala monene koleka.
 2. Feature: Nsima ya bolongi nyonso, bilembo nyonso oyo ezosangana elimwaka mpe oyo ya sika ekweaka na esika na yango, oyo ekoki kobimisa bolongi elandani na kobaluka kaka moko.
 3. Makoto et Yakisoba: Bilembo ya kopanzana na ndenge ya lollipops ekoki kofungola toure ya Comment dire bisous bisous baspins ya bonsomi. Mpo na kosala yango, osengeli kosangisa bilembo yango minei to koleka likoló ya bitumbe. Na toure ya baspins ya bonsomi, basani bazwaka ba freespins 10, mpe likoki ya kobakisa ba spins mpe multipliers.
 4. Multipliers: Na ntango ya kobaluka ya ofele, babombe ya langi ekoki kobima na bareels bisous bonanza demo , oyo esalaka lokola multipliers. Bakoki kobakisa mbongo oyo ozali kolonga tii na mbala 100 oyo ozalaki kobeta na ebandeli.
 5. Ante Bet: Basani bakoki kofungola eloko ya Ante Bet, kobakisa mbongo na bango ya base na 25%. Yango esalaka mbala mibale chance ya bilembo ya Scatter oyo ekweaka mpe esalaka toure ya baspins ya bonsomi.
 6. RTP mpe volatili: Lisano eza na RTP ya zingazinga ya 96,48% mpe ya volatilité ya moyen to ya makasi, oyo elimboli bokatikati na kati ya lifuta ya mike oyo ebimaka mbala na mbala mpe likoki ya kolonga ya minene.
 7. Maximum Winnings: Kolonga ya likolo na lisano ekoki kozala kino na 21100x taille ya bet.

bisous bisous bisous

Soki olingi kozwa masano ya ndenge moko, talá mwa liste ya masano oyo eza na bililingi ya langi ndenge moko, biloko ya bonus ya esengo. Masano oyo ezomonisa mitó ya makambo mpe lolenge ya ndenge na ndenge, banda na feti mpe esengo kino na mimeseno ya bonkɔkɔ mpe ya bato ya Azia, mokomoko eza na biloko na yango ya kokamwa mpe lolenge na yango ya masano.

Candyland (1x2 Gaming)

Oyo eza lisano ya slot oyo euti na motó ya likambo ya kala ya bombo mpe biloko ya sukali. Candyland na 1x2 Gaming epesaka bililingi ya kongɛnga mpe ya langi, mpe biloko mingi ya bonus ata mpe ba spins ya ofele mpe multipliers. Lisano eza na mopepe ya pole pe ya esengo, yango wana ebongi mpenza mpona bato oyo bazali koluka slot oyo eza na bopemi mpe na masano ya kosepelisa.

Xmas (Playson)

Oyo eza slot ya Noele ya Playson oyo ezindisaka basani na kati ya loyenge ya feti. Ezali kopesa bilembo ya Noele ya bonkɔkɔ na ndakisa Père Noël, biloko ya masano mpe ya lelo. Lisano ekoki kozala na ba bonus ya ntina mpe ba freespins, kolobela mingi motó ya likambo ya Noele mpe kopesa lisano ya esengo ya masano.

Dice

Mbala mingi Dice alobelaka masano oyo euti na ndenge ya kobaluka ya dice. Bato bakeseni bakoki kopesa baversion ekeseni ya masano ya dice, oyo ekoki kozala na makambo ya makila malamu mpe mayele. Bakoki kolakisa yango lokola masano ya mesa ya kala, to lokola bisika ya masano ya mbongo to masano ya mbongo na Internet.

Dragon Money (Amatic)

Oyo eza lisano ya slot oyo Amatic asalaki na motó ya likambo ya dragɔ ya oriental. Lisano yango esalelaka bilembo ya bonkɔkɔ ya bato ya Chine mpo na kosala makambo oyo esepelisaka bato na miso. Dragon Money ekoki kozala na biloko lokola baspins ya ofele, multipliers ata mpe jackpot, atako makambo ya sikisiki ekoki kokesana na kotalela lolenge ya lisano.

Jammin' Jars (Push Gaming)

Eza slot ya grille ya 8x8 esika bolongi esalemaka mpona bituluku ya bambuma ya ndenge moko. Lisano yango esangisi kobakisa ba multipliers mpe libungutulu ya baspin ya bonsomi.

Fruit Party (Pragmatic Play)

Slot oyo eza ndenge moko na Sweet Bonanza na motó ya likambo na yango ya bambuma mingi mpe cascading win mekanise. Lisano eza na ba spins ya ofele ya toure mpe ba multiplier ya bongobongo oyo ebakisaka bolongi.

Twin Spin (NetEnt)

Slot oyo esangisi motó ya likambo ya mashine ya bambuma ya kala na eloko ya sika ya Twin Reel, esika ba reels mibale oyo eza pene synchronize mpe elakisaka bilembo ya ndenge moko.

Sugar Pop (BetSoft)

Lisano ya lolenge ya bato misato na molongo esika osengeli kosangisa biloko ya sukali mpo na kozwa bolongi. Eyebana mingi mpo na mayemi na yango ya langilangi mpe biloko mingi ya bonus.

Berryburst (NetEnt)

Slot oyo epesaka payouts ya cluster mpe kobakisa bilembo ya Wild oyo ezali kobakisama. Motó ya likambo ya lisano eza mbuma ya ndenge na ndenge, mpe lisano ya masano ekokani na mekanisi ya slot ya Starburst oyo eyebana mingi.

Fruitoids (Yggdrasil)

Oyo slot ya bambuma ya etando eza na eloko ya malili mpe ya kobaluka lisusu na multipliers. Re-spin mokomoko ematisaka multiplier oyo esalelamaka mpo na kolonga.

Mayele to ndenge ya kolonga

Eza na lolenge moko te ya kondimisama ya kolonga na Sweet Bonanza slot na internet, mpo suka ya spin nyonso eyebanaka na generator ya nimero ya mbalakaka (RNG). Kasi, eza na mayele mpe bametode mosusu oyo ekoki kosalisa na kobongisa masano mpe kobakisa mabaku ya kolonga:

 1. Bankroll Management: Moko ya makambo ya ntina ya masano ya slots ya kolonga eza ya kolandela na mayele mosala na yo ya kosala na banque. Luká koyeba mbongo nyonso oyo okondima kobimisa mpe kotingama na yango. Kosala te masano oyo ekoki kosilisa noki mosala na yo ya banki.
 2. Use Ante Bet: Eloko ya Ante Bet ematisaka motuya ya spin nyonso na 25%, kasi ebakisaka mpe mbala mibale mabaku ya bilembo ya Scatter bisous bonanza demo oyo esalaka baspin ya ofele. Soki banki na yo epesi yo nzela, kosalela eloko oyo ekoki kozala na litomba.
 3. Kobeta na Minimum Stakes: Soki mokano na yo eza ya kozwa mbongo mingi na session na yo ya masano mpe kosepela na eksperianse, kanisá kobeta na ba stake ya mike. Yango ekopesa yo nzela ya kosala baspins mingi mpe yango wana ekobakisa mabaku na yo ya kofungola biloko ya bonus.
 4. Mayele ya bokɛngi mpo na ba freespins Rounds: Baspins ya bonsomi epesaka likoki ya kolonga mingi, mingimingi soki eza na multipliers na lisano. Kasi, osengeli te kotyela bango motema lokola nzela ya liboso ya kolonga. Kobeta na bokɛngi mpe kolanda te ba spins ya bonsomi na ndenge ya mabe mpenza.
 5. Koyi Boutique Kofuta: Liboso ya kobanda lisano, elendisami ete omesana na mesa ya lifuti mpe na mibeko ya lisano. Yango ekosalisa yo oyeba bilembo nini eza na motuya mingi mpe ndenge makambo ndenge na ndenge ya lisano esalaka.
 6. Lisano na bilikya bibongi: Eza ntina na kobosana te ete ba slots eza masano ya makila malamu mpe ndanga ya kolonga eza te. Kobɛta mpo na kosepelisa mpe kotalela lisano yango lokola lolenge ya kozala na ntango ya malamu, kasi te lokola nzela ya kozwa mbongo.
 7. Stop bit: Soki olongi mbongo mingi to okómi na ndelo ya kobungisa mbongo oyo otyaki, oyo ezali ntango ya kotika kobɛta. Yango ekosalisa yo na kotambola mosika na moto oyo alongi to kopɛngola kobungisa monene.

Kobosana te ete sɛkɛlɛ ya lisano nyonso ezali ya kosepela na ndenge ya kosala yango. Bye bye et bonne chance dans le bonanza!

bisous et bon bonanza

Eza ntina na koyeba ete ndenge bato batalelaka lisano yango etaleli mpenza makambo oyo mosani alingaka mingi. Sweet Bonanza epesaka lisano ya slot ya esengo mpe ya langilangi, kasi makambo na yango ekoki kokesana na kotalela bamposa ya moto na moto mpe lolenge ya kobeta

 1. Lisano ya sika:Grid ya 6x5 oyo eza na payline ya libela te mpe eloko ya Tumble epesaka masano ya ndenge mosusu.
 2. Design kitoko:Bililingi ya kongɛnga mpe ya langi ndenge na ndenge oyo ezali na motó ya likambo ya bonbon, ezali kosala ete lisano yango ezala kitoko na miso.
 3. Makoki ya kolonga mingi:Bolóngi ya maximum ya lisano ekoki kokoma kino na 21,100x ya stake, oyo eza mpenza molai mpona lisano ya slot.
 4. Free Spins with Multipliers Feature:Round ya Free Spins elongo na Multipliers ebakisi esengo ya kobakisa mpe libaku ya kolonga ya minene.
 5. RTP ya likolo:RTP ya lisano eza zingazinga ya 96,48% - 96,51%, oyo eza likolo ya mwayene mpona ba slot ya internet.
 6. Ante Bet mpo na kobakisa ba spins ya bonsomi:Ante Bet ezomonisa mbala mibale mabaku na yo ya kozwa baspin ya bonsomi, atako na mbongo ebakisami ya kobaluka.
 7. Compatibilité mobile: Lisano ebongisami malamu mpona ba échafaudages mobiles, oyo epesaka yo nzela ya kobeta yango na navigateur mpe na nzela ya application. Okoki kozwa APK ya Sweet Bonanza na link na Google Play
 1. Kobongwana ya makasi:Mbala mosusu lisano yango ebongi te mpo na basani oyo balingaka mingi masano ya stable mpe oyo balongaka mbala na mbala.
 2. Kozanga ya Jackpot ya Progressive:Mpo na bato oyo basepelaka na bisika ya slots oyo eza na ba jackpot oyo ezokende liboso, kozanga ya moko ekoki kozala mabe.
 3. Likama ya Ante Bet : Ata Ante Bet ebakisaka mabaku na yo ya kolonga bonus, ebakisaka mpe mbongo ya kobaluka, oyo ekoki kosilisa noki mosala na yo ya banki.
 4. bisous a toutes et tous:Motó ya likambo mpe bililingi ekoki kozala ya kongɛnga makasi to ya bomwana mingi mpo na basani mosusu.
 5. Beginner Mokakatano:Format ya lisano oyo eza te ya standard mpe biloko na yango ekoki kozala mpasi mpo basani ya sika bakanga ntina na yango.

Biyano ya mituna:

Sweet Bonanza eza lisano ya mashine ya slot oyo esalemaki na Pragmatic Play. Ezali na resho ya 6x5 ya motó ya likambo ya bambuma mpe ya sukali, ata mpe lollipop ya monene ya spirale lokola elembo Scatter. Motango ya sikisiki ya lifuti ezali te na lisano wana. Bilembo bizwami na esika nyonso na ba reels

Okoki kobeta Sweet Bonanza ya ofele na mode demo mbala moko na site na biso. Option oyo esengaka te kozwa to kokomisa nkombo. Compte ya demo oyo eza na lisano ekozala kaka zero nsima ya kotya lisusu lokasa to kokitisa motema na butone. Na yango, ba crédits ekosila ata moke te na equilibre.

Baspins ya bonsomi efungwamaka ntango bilembo minei to koleka ya lollipop ebimaka na reels. Yango epesi yo ba freespins 10 na ebandeli, mpe Scatter ya kobakisa na ntango ya kobaluka ya bonsomi ekoki kobakisa ba spins mingi lisusu

Lifuta ya likolo na Sweet Bonanza slot eza 21,100x kino 21,175x ya ndambo na yo. Motuya oyo ya monene oyo ya kolonga ekoki kozwama na lisalisi ya eloko ya freespins (motuna na likolo), esika babɔmbi ya langi mingi (multipliers) ekoki kobima mpe kokangisa yango esika moko

Kozonga ya pourcentage ya basani (RTP) na Sweet Bonanza eza zingazinga ya 96,48% kino na 96,51%. Motango oyo elakisi pourcentage ya theoret ya mbongo nyonso oyo bafutaki ete slot ekozonga na basani nsima ya ntango, mbala moko te

Na nse ya lisano eza na bibongiseli oyo okoki koyebisa bibongiseli oyo. Nsima ya kopona bibongiseli nyonso, finá na butone ya lisano ya Update mpo na kobongola bibongiseli mpe localisation na lisano .

Sweet Bonanza eza na eloko moko ya Ante Bet esika basani bakoki kobakisa mbongo na bango ya base na 25% mpe mbala mibale mabaku na bango ya kokita bilembo ya Scatter mpona baspin ya ofele. Eloko mosusu oyo eyebani mingi eza eloko ya tumble, esika bilembo ya kolonga elimwaka mpe oyo ya sika ekweaka na esika na yango, epesaka makoki ya kolonga mosusu na spin moko

Lisano ya Sweet Bonanza ekoki kosalema na batelefone. Esalemi na lisalisi ya teknoloji ya HTML5, oyo esalaka ete eyokana na baordinatere ya ordinatere, batelefone ya maboko mpe ba tablet

Mbala mingi kobɛta Sweet Bonanza na Internet emonanaka ete ezali malamu. Kasi, eza ntina mingi kosakana na bisika oyo bakoki kotyela motema mpe ya libateli mpo na kobatela bansango mpe kosala masano na bosembo. Na version ya demo ozali na likama ata eloko moko te, mpo ba crédit virtuel ezangi ndelo esalelamaka na esika ya mbongo ya solo. Ata soki esili, okoki kotya lisusu kilo na lisano mpe bacrédits ekozala lisusu na lokumu yango moko

Bonanza ya sukali ezalaka te na jackpot ya bonkɔkɔ. Lisano ezotya likebi mingi na biloko na yango ya kobaluka ya ofele mpe multipliers, oyo ekoki komema na kolonga mingi

Lisano eza na volatilité ya moyen to ya likolo, oyo elimboli kosangisa bolongi ya mike mbala na mbala mpe makoki ya kofuta mbongo ya minene na boumeli ya ntango

Sweet Bonanza ebimaki na Pragmatic Play na mokolo ya 25 sanza ya motoba 2019

ɛ, Sweet Bonanza bakoki kobeta yango na batelefone ya maboko ya touch screen mpo babongisa yango mpona masano ya mobile. Mpona bolamu ya lisano, kende na mode ya ecran Full na kofina butone na songe ya nse ya mobali

Lisano ezali na ba reel motoba

Bet ya moke na Sweet Bonanza eza 0,20 ya mbongo ya ebende na mbongo oyo oyebisaki na bibongiseli

Sweet Bonanza eza te na eloko ya kobongisa lisusu, kasi eza na eloko ya tumble esika bilembo ya kolonga na esika ya bilembo ya sika, epesaka mabaku mosusu ya kolonga na spin moko wana

DISCLAIMER

SWEETBONANZA.RUN EZALI ESIKA YA KOSALA MASANO. CHANCE YA KOLONGA NA APPLICATION OYO EKOKI TE KOTALELAMA NDENGE MOKO NA CHANCE YA KOLONGA NA MASANO YA SOLO. MOKANDA YANGO EZALI MPO NA MIKÓLÓ OYO BAZALI NA MBULA KOLEKA 18. SEPELA NA KOBETA APPLICATION OYO YA OFELE!